Τα ιατρεία μας
Αθήνα: +30 210 77 17 726
Τρίπολη: +30 2710 23 27 78

Τροποποιημένος Φυσικός Κύκλος

Yψηλά ποσοστά επιτυχίας

Ο τροποποιημένος φυσικός κύκλος είναι μια καινούργια μέθοδος με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και αφορά γυναίκες οι οποίες έχουν φτωχή ανταπόκριση με την ορμονική διέγερση των ωοθηκών δηλαδή παράγουν λίγα ωάρια καθώς και γυναίκες με αυξημένη FSH οι οποίες όμως έχουν ωορρηκτικούς κύκλους.

Στην μέθοδο αυτή κάνουμε ωοληψία κάθε μήνα του ωαρίου που παράγει η γυναίκα από μόνη της και το γονιμοποιούμε με το σπέρμα του συζύγου. Εάν το έμβρυο που δημιουργηθεί είναι καλής ποιότητας τότε το καταψύχουμε και επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να έχουμε τουλάχιστον τρία καλά έμβρυα τα οποία τα μεταφέρουμε στην μήτρα.

Αυτή η μέθοδος δίνει πλέον σημαντικές ελπίδες σε γυναίκες που δεν παράγουν πολλά ωάρια για διάφορους λόγους με την κανονική εξωσωματική καθώς και σε γυναίκες που η FSH είναι αυξημένη και η anti-mullerian (AMH) είναι ελαττωμένη.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τον Δεκέμβριο του 2011 μια γυναίκα 38 ετών γέννησε δίδυμα με αυτήν την μέθοδο με FSH 22 και με 6 αποτυχημένες προσπάθειες στο ιστορικό της με ορμονική διέγερση και με υψηλές δόσεις φαρμάκων.

Η γυναίκα με αυτή την μέθοδο δεν επιβαρύνεται καθόλου με ορμόνες και δεν υπάρχει καμία επίπτωση στον οργανισμό της.

 

Copyright © 2017 Παναγιώτης Καλιαντζής | Designed & Developed by happyad